Klachten

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze klanten, of deze nu positief of negatief is.

Heb je een klacht over de behandeling of over een van onze producten, dan is het van belang dat je dit direct bij ons kenbaar maakt. Samen met jou gaan wij op zoek naar een passende oplossing.

Klachtenprocedure

Tips

Heeft u tips? Laat het ons weten!

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u een goede tip of een opmerking voor ons, waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Gebruik dan het formulier op onze contactpagina.

Klacht ingediend

Je hebt een medische verstrekking geleverd gekregen. Mogelijk kan het zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Het onderstaande stappenplan legt uit hoe jij kunt handelen in het geval je niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

Indien wij een ‘ontevredenheid’ van je hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënt Zorgsector.

Onafhankelijke klachtencommissie NVOS-Orthobanda

Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan deze worden voorgelegd bij de onafhankelijke klachtencommissie NVOS-Orthobanda. Hiervoor kunt u een klachtenformulier invullen na te downloaden. Uw klacht wordt in behandeling genomen wanneer deze ontvankelijk is verklaard en na betaling van een bijdrage.