Vergoeding Orthopedische schoenen

In de meeste gevallen worden orthopedische schoenen vergoed binnen de basis zorgverzekering, maar geldt er een eigen bijdrage en betaal je een gedeelte vanuit het eigen risico. Daarnaast vallen sommige producten binnen de aanvullende verzekering, zoals het geval is bij steunzolen of podotherapie. We leggen uit hoe het zit.

Vergoeding vanuit basis- of aanvullende verzekering?

Vanuit de basiszorgverzekering heb je doorgaans recht op volledig orthopedische-, semi-orthopedische schoenen, verbandschoenen, en orthopedische aanpassingen aan de gewone schoen. Onze orthopedisch schoenmaker kan je uitleggen wanneer je in aanmerking komt voor een reservepaar en een vervolgpaar. De gebruikstermijn verschilt per zorgverzekeraar. Je hebt te allen tijde recht op twee paar adequate orthopedische schoenen.

Steunzolen en de behandeling van een podotherapeut worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze kosten kun je zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Wat de exacte vergoeding is, hangt altijd van je zorgverzekeraar en de (aanvullende) polis. Kijk daarom op je polisblad of vraag bij de verzekeraar na waar je recht op hebt.

Voor werkschoenen krijg je echter geen vergoeding vanuit de basisverzekering, maar is het in sommige gevallen mogelijk om een vergoeding vanuit het UWV te krijgen. Meer weten? Lees hier alles over orthopedische werkschoenen en hoe het zit met de vergoeding.

Eigen risico en eigen bijdrage

Orthopedische schoenen worden door de zorgverzekeraar vergoed, maar komen ten laste van het eigen risico. Dit is een wettelijk bepaald bedrag dat per jaar kan veranderen en voor iedereen gelijk is. Heb je het bedrag dit jaar nog niet opgemaakt, dan betaal je dat eerst. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Daarnaast betaal je een eigen bijdrage voor orthopedische schoenen. Voor 2024 gelden de volgende bedragen:

Indien je de eigen bijdrage niet wenst te betalen, is het bij sommige verzekeraars mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten die de eigen bijdrage dekt. Je betaalt dan wel een iets hogere premie. Ga voor meer informatie naar jouw zorgverzekeraar.

Valt jouw product of dienst al onder de aanvullende zorgverzekering, zoals het geval is bij steunzolen of podotherapie? Dan betaal je geen eigen risico of eigen bijdrage.

Orthopedische schoenen aftrekbaar?

Eigen bijdrage Ziektekosten, waaronder de eigen bijdrage voor hulpmiddelen als orthopedische schoenen en steunzolen, zijn fiscaal aftrekbaar wanneer ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Ga voor meer informatie naar de site van de belastingdienst over specifieke zorgkosten.

Verwijzing en declaratie

Het eerste paar orthopedische schoenen dient altijd te worden voorgeschreven door een medisch specialist. Dit kan een revalidatiearts, orthopedisch chirurg of podotherapeut zijn.

Valt je dienst of product onder de basiszorg, zoals bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen het geval is? Dan declareert Leonis Schoentechniek de kosten voor jou. Let op: een verwijzing van arts of specialist is hiervoor verplicht.

In het geval van producten binnen de aanvullende zorgverzekering, zoals steunzolen en podotherapie, kunnen de kosten zelf worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.